راهنمای خرید بلیت و قوانین سایت

1- در هنگام خرید و انتخاب صندلی برای هر برنامه دقت کنید بلیت صادر شده تعویض و یا پس گرفته نمیشود.
2- ورود کودکان زیر 4 سال ممنوع میباشدوتهیه بلیت برای همه افراد الزامی است.
3- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است.
4- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.
5- برای خرید بلیت از کد ملی صحیح استفاده نمائید.
6- خرید وفروش بلیت خارج از سامانه ممنوع میباشد و مسولیت آن بر عهده شرکت نیست.
7- دربهای ورود همزمان با اجرا بسته میشوند لطفا 30 دقیقه قبل از اجرا در محل باشید.